LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

न्याय परिषदमा बैठक :उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस

२०७५ चैत १९ गते १५:२० Lexnepal

न्याय परिषदमा बैठक :उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश सिफारिस

२०७५, चैत्र १९ गते

 काठमाडौं – न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका लागि पाँच जना न्यायाधीशका साथै उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश,न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट ३ जना, साविक पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायधीश एक जना, जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जना र कानून ब्यवसायीमध्येबाट ७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने  व्यवस्था संविधानको धारा १४०(१)मा छ भने धारा १४०(२) मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपालीठण् नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ ।