LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

राजनीतिक अर्थमा राणा शासन निन्दनीय अवश्य हो । यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र जारी भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको प्रश्न पनि आफ्ना ठाउँमा छ । तर, कानुनलाई राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा कतै हामी आफ्नै अनाथ इतिहासप्रति अन्याय गरी रहेका त हुँदैनौँ ?

२०७५ असोज २६ गते २०:३१ प्रकाश वस्ती (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत)

राजनीतिक अर्थमा राणा शासन निन्दनीय अवश्य हो । यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र जारी भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको प्रश्न पनि आफ्ना ठाउँमा छ । तर, कानुनलाई राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा कतै हामी आफ्नै अनाथ इतिहासप्रति अन्याय गरी रहेका त हुँदैनौँ ?